Print        Send to Friend

Om Iran

 

Den islamiska republiken Iran är ett land i Asien. Landet brukar placeras i olika geografiska delområden beroende på sammanhang (geografiskt, kulturellt, ekonomiskt, statistiskt och liknande) såsom i Främre orienten, Mellanöstern, Sydasien, Sydvästasien och Västasien.

Både Iran och Persien används omväxlande i kulturella sammanhang medan Iran är det namn som används officiellt i politiska sammanhang. Namnet Iran betyder "Ariernas land".

Iran har en folkmängd på drygt 82 miljoner människor och är det nittonde största landet i världen sett till yta med en area på 1 648 195 km². Iran är ett land av geostrategisk betydelse p.g.a. sitt läge i Västasien och centrala Eurasien.

Iran gränsar till Armenien, Azerbajdzjan och Turkmenistan i norr. Landet har även en kuststräcka utmed världens största insjö, Kaspiska havet. Kazakstan och Ryssland är därigenom även Irans grannstater i norr. Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan i öst, Persiska viken och Omanbukten i söder, Irak i väst och Turkiet i nordväst.

Teheran är Irans huvudstad och största stad samt centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv. Iran är en regional stormakt och har en viktig ställning i den internationella energisäkerheten och världsekonomin som ett resultat av landets stora reserver av petroleum och naturgas.

Iran är hemvist för en av världens äldsta kontinuerliga civilisationer. Den första iranska dynastin bildades 2800 f.Kr. under kungadömet Elam. De iranska mederna enade Iran under ett imperium 625 f.Kr. Landet upplevde en glansperiod under det persiska akemeniderriket då Iran var världens ledande stormakt. De efterträddes av det hellenska seleukiderriket och de två efterföljande iranska imperierna tillhörande parterna och sassaniderna, och iranska dynastier och imperier utvidgade under medeltiden det persiska språket och kulturen över hela det iranska höglandet. Efter 651 e.Kr. kom islam till Iran och en ny tid i Irans historia inleddes och under de kommande åren spreds den iranska kulturen i alla islamiska länder av muslimer.

 


17:18 - 28/10/1395    /    Number : 669904    /    Show Count : 1385


Users Comment
No Comment for this news
Your Comment
Name :
E-mail : 
*Comments :
Captcha: